Wendt u naar Mij toe - R.M. McCheyne

  • Aanbieding
  • Normale prijs €9,95
Inclusief BTW. Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen


Dit cadeauboekje bevat vier preken van de jonggestorven Schotse predikant R.M. McCheyne (1813-1843). Hartelijk en indringend riep hij jonge en oude mensen, gelovigen en ongelovigen op om tot Christus te vluchten, de enige Ark der behoudenis. Die hartelijke nodiging vindt u ook terug in onderstaande preken: 
- En Hij de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben (Mattheüs 9:36).
- En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke (Johannes 7:37).
- Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen (Johannes 10:7).
- Tot u, o mannen, roep Ik, en Mijn stem is tot der mensen kinderen (Spreuken 8:4).