Verander je wereld - John Mulinde

  • Aanbieding
  • Normale prijs €14,95
Inclusief BTW. Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen


…en Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. 2 Kronieken 7:14

God vraagt geen onmogelijke dingen van ons. Nadat Paulus Efeze had bezocht, brak het Koninkrijk van God daar door. Er kwamen vele mensen tot geloof in Jezus Christus, maar dat was niet het enige aspect. Het hele leven, de hele maatschappij werd vernieuwd. VERANDER JE WERELD zal je verfrissen door de wetenschap dat de wereld om je heen te veranderen is, maar het begint bij jou.

In VERANDER JE WERELD omschrijft John Mulinde onder meer hoe God hem en vele anderen geleerd heeft om te bidden voor zijn land Oeganda. Dit heeft geleid tot een verandering van een land dat werd geteisterd door dictators en epidemieën, maar dat geworden is tot een van de meest welvarende landen in Afrika. Er heeft een grondig herstel plaatsgevonden in zowel het land als in de mensen.

John Mulinde is de oprichter van ‘World Trumphet Mission’, a zendingsorganisatie met de nadruk op opwekking. Het kantoor van ‘World Trumphet Mission’ staat in Kampalo, Oeganda. Hij is auteur van verschillende boeken en daarnaast spreekt hij over onderwerpen als gebed, opwekking en verandering van de samenleving. Ook geeft hij leiding aan een humanitaire bediening genaamd ‘Trumpet Aid’, die zorg draagt voor kansarme kinderen, (aids) wezen en straat kinderen. John is lid van het ‘International Board of Elders for Jerusalem’ en ‘House of Prayer For All Nations’, dat geleid wordt door Tom Hess.

220 pagina's
Paperback