Genezing en bevrijding - nu al en nog niet - Jan Minderhoud

  • Aanbieding
  • Normale prijs €29,95
Inclusief BTW. Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen


In 2019 kwam het boek op de markt onder de titel: Genezing en bevrijding, 'nu al en nog niet'. Het was het eindproduct van een persoonlijk proces van veertig jaar - van zoeken en tasten, bidden en vasten - en een schrijfproces van twee jaar - van zwoegen en zweten, klankborden en corrigeren.

Dit is wat anderen over Genezing en Bevrijding ‘nu al’ en ‘nog niet’ schreven:

‘Genezing en Bevrijding is een eerlijk verslag van een pastorale en theologische zoektocht. Jan Minderhoud vertelt over genezingen, en over het uitblijven van genezing. Hij beschrijft hoe God mensen bevrijd heeft van demonische bindingen,maar ook dat er soms geen bevrijding optrad. Telkens komt ook de Bijbel aan het woord – en ook dat gebeurt genuanceerd en veelzijdig, met aandacht voor Gods aanwezigheid én voor ervaringen van zijn ‘verborgenheid’. In alles merk je hoe Jan schrijft vanuit een diep gerijpte pastorale praktijk. Dit maakt hem tot een geloofwaardige en betrouwbare getuige, van wie je veel kunt leren – inclusief heel concrete do’s-and-don’ts – en die ook je hart raakt. Je merkt al snel dat het lezen van dit boek niet vrijblijvend is! En toch voel je geen geestelijke druk. Genezing en bevrijding zijn niet maakbaar; we mogen onder ogen zien ‘dat wij Jezus niet zijn’. We hoeven niet aan een bepaalde standaard te voldoen. ‘Wat God van ons vraagt, is dat we ons beschikbaar stellen voor zijn dienst en zijn Koninkrijk en ons biddend en verwachtingsvol naar Hem uitstrekken.’ De auteur geeft zo veel reallife voorbeelden van hoe je dit praktisch vorm kunt geven, dat ik me afvraag: welke volgeling van Jezus zou dit boek nou níét willen lezen?’

Dr. Robert Doornenbal, voorganger NGK De Lichtboog, Houten

‘Ik ben blij en dankbaar dat opnieuw een Nederlandse auteur een actueel boek heeft geschreven over een onderwerp dat dezer dagen volop in de schijnwerpers staat. Jan Minderhoud houdt ervan om de dienst van genezing en bevrijding (bevrijdingspastoraat) gedegen uit te werken en bijbels te onderbouwen. Dat is hem uitstekend gelukt. Het is een belangrijke bijdrage en ondersteuning om als kerk de bediening van Jezus op een gezonde en waardige manier voort te zetten.’

Wilkin van de Kamp, predikant-directeur Vrij Zijn


‘Jan Minderhoud is al jaren betrokken bij het Evangelisch Werkverband en ons werk op het terrein van gebed, genezing en bevrijding. We kennen hem als een integer theoloog die werk maakt van bevrijdingspastoraat, zowel in de praktijk als in het denken daarover. Langdurig zet hij zich al in en heeft hij persoonlijke offers gebracht voor de zaak van bevrijding en genezing. Ik zie hem als een wegvoorbereider naar de tijd waarin een wonder niet meer zeldzaam zal zijn en waarin de bediening van bevrijding en genezing vast onderdeel is van waarachtig discipelschap en kerk-zijn. Deze protestantse theoloog weet waarover hij spreekt, vanuit de praktijk, en dat maakt dit boek zo aantrekkelijk. Genezing is ‘spannend’, zegt Jan en dat onderbouwt hij vanuit het Nieuwe Testament en het bekende schema ‘nu reeds en nog niet’ van het Koninkrijk van God. Het is een boek waarmee ik ook in debat wil zijn. De uitdagingen in het laatste hoofdstuk om de smalle weg van genezing en bevrijding te gaan, zijn mij uit het hart gegrepen. Ik zou alle theologen, christenartsen en geïnteresseerden willen uitdagen om dit boek te lezen!’

Hans Maat, directeur Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk

‘Jan Minderhoud heeft een ruime ervaring in de christelijke bediening van genezing en bevrijding. In dit boek gebruikt hij die praktijkervaring in wisselwerking met onderzoek naar de bijbelse grondlijnen. Waarom is de praktijk bij ons vaak zo anders dan in de tijd van het Nieuwe Testament? De auteur wijst te midden van allerlei vragen en eenzijdige standpunten een begaanbare weg. Daarbij is duidelijk dat Gods handelen niet in onze schema’s gevat kan worden. Afhankelijkheid van de Genezer is belangrijker dan genezing! Dit boek is verrijkend en bemoedigend.’

Mart-Jan Paul,
hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven
docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE)


‘Niet elk gebed om genezing wordt verhoord. Toch is genezing een integraal onderdeel van de verlossing die ons in de goede boodschap van Gods Koninkrijk wordt aangezegd. Deze beide, schijnbaar tegengestelde, feiten zijn door de schrijver van dit boek serieus genomen en doordacht. Het resultaat is een genuanceerde studie op het gebied van de dienst der genezing, waarin ook de dienst der bevrijding is meegenomen. De kracht van het boek ligt in de combinatie van een uitvoerige bijbels-theologische doordenking en het veelvuldig inbrengen van praktijkverhalen en pastorale ervaringen. Een welkome aanvulling op bestaande literatuur.’

Dr. Harmen U. de Vries,
redactielid van Inspirare, Tijdschrift voor evangelische en charismatische theologie
schrijver van o.a. Om heil en genezing te vinden. De dienst der genezing en zijn plaats in instellingen van gezondheidszorg


‘Wat een ongelooflijk goed en belangrijk boek is dit! Jezus zendt zijn volgelingen uit om het Koninkrijk van God te verkondigen en de zieken te genezen. Hoe kan de kerk volop in die genezingsbediening blijven staan, als de praktijk zo weerbarstig is en genezing vaak uitblijft? Jan Minderhoud geeft heldere richtlijnen vanuit het perspectief van de theologie van het Koninkrijk, zoals we die binnen New Wine omarmen. Dit boek laat zich lezen als een verkenningstocht waarbij de auteur je met aandacht voor detail meeneemt door het Oude en Nieuwe Testament, rijke inzichten bijeenbrengt vanuit uiteenlopende charismatische stromingen en ook steeds zijn eigen praktijkervaring rond genezing en bevrijding laat meespreken. Dit boek wakkert verlangen aan, het verdiept en verheldert, en het is pastoraal fijngevoelig. Daarmee is dit boek een enorme aanwinst. Een mustread voor wie met meer overtuiging en kracht zou willen bidden voor genezing en herstel.’

Ronald Westerbeek,
theoloog voor de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine en auteur van onder meer Feest van het Koninkrijk en de Gemeentecursus Luisterend bidden.

* Paperback

* 477 pagina's