Gekocht en betaald - Jaap Dieleman

  • Aanbieding
  • Normale prijs €17,50
Inclusief BTW. Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen


Een inspirerende boodschap over de trouw van God aan Zijn verbond met ons. En de ongelooflijk rijke zegeningen die zijn weggelegd voor degene die (ver)bondgenoten zijn. Ontdek de grote kracht die er schuilt in het bloed van Jezus dat het enige en volmaakte offer is dat ons voor eens en voor altijd met God verzoend heeft. Een must voor iedereen die weet gekocht en betaald te zijn met het kostbare bloed van Jezus.

Van Genesis tot Openbaring is er niets dat zo vaak benadrukt wordt als het bloed - de rode draad door de hele Bijbel. Het woord ‘bloed’ komt dan ook 325 keer voor. Vele keren wordt het in direct verband gebracht met het Verbond. Op uitvoerige en begrijpelijke wijze wordt aandacht besteed aan het Verbond van God met zijn volk Israël, gesloten en bevestigd door middel van bloed. Er is namelijk geen andere manier om tot God te naderen dan door het bloed. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Door het hele Oude Testament wordt dat aangetoond.  Te beginnen in Genesis, waar een onschuldig dier als plaatsvervanger de straf ondergaat voor de zonde van Adam en Eva.  

In de eerste hoofdstukken worden de gevolgen van de zondeval beschreven en wordt verwezen naar Gods uiteindelijke verlossingsplan: Jezus, het Lam van God, dat geslacht zou worden als het volmaakte Offer voor onze zonden.

Vervolgens is er speciale aandacht voor Gods eeuwenoude Verbond met Abraham en zijn nageslacht, dat ook nu nog van kracht is. Dit blijkt uit de volgende tekst: ’Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig Verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn’(Genesis 17-7-8). Voordat God dit Verbond met Abraham sloot, beloofde Hij hem tot een groot volk te maken en ‘(………) Ik zal zegenen, wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.’ (Genesis 12-3)

* Paperback

* 273 pagina's