De Kerk heeft de toekomst - Dr. Eric Bouter

  • Aanbieding
  • Normale prijs €14,50
Inclusief BTW. Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen


Al tweeduizend jaar kleurt de Kerk de wereldgeschiedenis. De ene periode meer op de voorgrond en in een volgend tijdperk meer op de achtergrond. Als zij op de voorgrond stond, kwamen de tekortkomingen van de Kerk duidelijk aan het licht.

Als je lid bent van een kerkelijke gemeente weet je je verbonden met mensen van 'alle plaatsen en alle eeuwen', die iets hebben met God en zijn Zoon Jezus Christus. Wereldwijd hebben vele mensen met jou het Leven in de Kerk gevonden.

Maar wat is de Kerk? Is het een plek waar je naartoe gaat? Is zij een vereniging van mensen met eenzelfde geloofsovertuiging? Of is de Kerk meer dan dat, en misschien wel een werk van God? En, heeft de Kerk eigenlijk nog toekomst, nu steeds vaker de kerkdeuren in onze woonomgeving gesloten blijven? In 1 Korinthe 12:13 staat: 'Wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt.' Wat hebben deze woorden van kerkplanter Paulus ons te zeggen in deze tijd van kerkelijke versnippering?

Voor iedereen die zich betrokken weet bij de Kerk als Lichaam van Christus geeft dit boek van dr. Eric Bouter genoeg stof tot nadenken. Hier en daar zal het misschien schuren. Maar wrijving brengt glans.


'Vanuit een sterke christocentrische spiritualiteit wordt de kerk beschreven vanuit de Incarnatie, de menswording van God in Jezus Christus. Christenen van verschillende kerkelijke tradities kunnen in dit boek stof tot verdieping vinden.'
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch

'Dit is een hartstochtelijk pleidooi voor de Kerk als onze ene Moeder. Bouters boodschap zal sommigen tegen de haren instrijken, maar niemand leert iets van boeken die zeggen wat iedereen al vindt. Ik beveel het graag aan.'
Stefan Paas, theoloog des Vaderlands 2019

'In een tijd van versnippering van de kerk en van een individualistisch geloof komt dit boek als geroepen. Het bepaalt ons bij de cruciale vraag: Wat is de Kerk en wat wil God met haar?'
Wigle Tamboer, predikant De Meerkerk, Hoofddorp